Přístupové a docházkové systémy

Docházkové systémy

Docházkové systémy jsou určeny pro naplnění povinnosti zaměstnavatelů, uložené zákoníkem práce, k evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti a dále pracovních cest, dovolených, přestávek a překážek v práci.

K identifikaci osob se stále častěji používají moderní biometrické technologie (otisk prstu, rozpoznání obličeje, snímání oční duhovky).  Použití biometrických technologií zajišťuje jednoduchou a spolehlivou identifikaci, která je ale také rychlá a velmi pohodlná.

Důležitá je také vazba na personální systémy, která Vám zjednoduší zpracování platů a mezd, které závisí na odpracované době.

Můžeme Vám nabídnout český systém AKTION, který umožňuje realizovat rozsáhlá systémová řešení jak pro korporátní společnosti, podniky či instituce, tak i pro malé firmy.

Přístupové systémy

Hlavním posláním přístupového systému je zamezit přístupu neoprávněných osob do budov či jejich částí. V kombinaci s docházkovým systémem umožňuje kompletní sledování pohybu zaměstnanců. Propojením s elektronickým zabezpečením a kamerovým systémem může vzniknout komplexní bezpečností systém, který umožní dokonalou ochranu objektu.

Přístupový systém úspěšně nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Identifikační systém zaměstnance rozpozná okamžitě po přiložení čipu nebo otisku prstu k přístupovému terminálu umístěného u vybraných dveří. Při použití elektronických identifikačních systémů tedy odpadá nutnost nosit s sebou klíče. Nehrozí ani, že by byla vytvořena kopie klíče a případně tak umožněn neoprávněný vstup. Přístupový systém může používat jak biometrické technologie, tak klasické bezkontaktní systému (karty, čipy).

Vyskytne-li se jakýkoliv problém s námi dodaným nebo udržovaným systémem, volejte servisní linku 476 441 302. Našim zákazníkům jsme k dispozici 24 hodin denně!Kontaktní formulář


Certifikáty společnosti

ISO 9001:2009
ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
osvědčení č.002309
stupeň utajení "TAJNÉ"

Hlavní menu


Patička a copyright


Poslední novinky

Získání nového osvědčení   [11-04-2017]

Společnost je držitelem osvědčení č. 002309 stupně utajení TAJNÉ

...

Odpovědnost za škody   [12-10-2012]

SCHLIKE-DOMI spol. s r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností spo...

Kontaktní informace

SCHLIKE-DOMI spol. s r. o.
Adresa: Průjezdná 1958
  434 01 Most

DIČ: CZ44569564

Tel / fax: 476 442 223, 476 442 248
 476 441 302
E-mail: info@schlike.cz