Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci požáru. Základní funkcí systému je odhalení požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat a předejít tak ohrožení života a zdraví osob a velkým škodám na majetku.

Povinnost použít EPS je v řadě případů přímo stanovena normou nebo vzniká na základě posouzení požárního nebezpečí konkrétního objektu. Stále častěji je však vyžadována pojišťovnami a v neposlední řadě samotnými vlastníky.

Nabízíme Vám návrh a montáž systémů EPS značek ZETTLER, LITES, ESSER  a  ARITECH.
Na všech těchto systémech provádíme také servis a pravidelné kontroly dle vyhlášky 246/2001 Sb.

Vyskytne-li se jakýkoliv problém s námi dodaným nebo udržovaným systémem, volejte servisní linku 476 441 302. Našim zákazníkům jsme k dispozici 24 hodin denně!Kontaktní formulář


Certifikáty společnosti

ISO 9001:2009
ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
osvědčení č.002309
stupeň utajení "TAJNÉ"

Hlavní menu


Patička a copyright


Poslední novinky

Získání nového osvědčení   [11-04-2017]

Společnost je držitelem osvědčení č. 002309 stupně utajení TAJNÉ

...

Odpovědnost za škody   [12-10-2012]

SCHLIKE-DOMI spol. s r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností spo...

Kontaktní informace

SCHLIKE-DOMI spol. s r. o.
Adresa: Průjezdná 1958
  434 01 Most

DIČ: CZ44569564

Tel / fax: 476 442 223, 476 442 248
 476 441 302
E-mail: info@schlike.cz