Elektromontáže

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti elektromontáže – od odborného poradetství, přes projektovou činnost až po následnou realizaci.

Do této oblasti patří:

  • výstavba a přeložky nn kabelů
  • řešení veřejného osvětlení
  • související geodetické práce
  • kompletní elektroinstalace pro bytové, občanské i průmyslové objekty - rozvody elektro, dodávka zásuvek, svítidel apod.
  • termovizní diagnostika

V rámci servisu a údržby provádíme termovizní diagnostiku rozvodných skříní. Jejíž výhodou je možnost diagnostikovat zařízení za plného provozu, navíc rychle a přesně. Diagnostika je schopna odhalit i malé odchylky od bezporuchového stavu a tím předejít pozdním a náročným opravám zařízení.

Provádíme také výchozí a periodické revize veškerého elektrického zařízení, které prodlouží jeho životnost a především zajistí Vaše bezpečí. Dále provádíme revize ručního nářadí a elektrických spotřebičů a revize pro kolaudace. Zjištěné závady samozřejmě odstraníme.

Naší prioritou je kvalitně odvedená práce. Pro pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací pořádáme pravidelně přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.Kontaktní formulář


Certifikáty společnosti

ISO 9001:2009
ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008
osvědčení č.002309
stupeň utajení "TAJNÉ"

Hlavní menu


Patička a copyright


Poslední novinky

Získání nového osvědčení   [11-04-2017]

Společnost je držitelem osvědčení č. 002309 stupně utajení TAJNÉ

...

Odpovědnost za škody   [12-10-2012]

SCHLIKE-DOMI spol. s r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností spo...

Kontaktní informace

SCHLIKE-DOMI spol. s r. o.
Adresa: Průjezdná 1958
  434 01 Most

DIČ: CZ44569564

Tel / fax: 476 442 223, 476 442 248
 476 441 302
E-mail: info@schlike.cz